Raitis

Raittiuden Ystävät Ry
RY:N VAIKUTTAMISTYÖ

Raittiuden Ystävät tekee päihdehaittoihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä erilaisilla kampanjoilla ja kannanotoilla. Kohdistamme viestintäämme erityisesti lainsäätäjiin ja mediaan. Järjestöyhteistyö eri hallinnontasoilla on tärkeää vaikuttavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Myös kunnat ja hyvinvointialueet etsivät hyvinvointisuunnitelmiinsa entistä konkreettisempia mittareita ja selkeästi vastuutettuja ja resursoituja toimenpiteitä, ja tässäkin yhteistyössä pyrimme olemaan mukana mahdollisuuksien mukaan.

Päihteidenkäytön haitoista kertyy häkellyttävän pitkä lista asioita. Tuoreimpien tilastojen mukaan (mm. THL, Päihdelinkki ja Ehyt) suomalaisista noin 560 000 käyttää alkoholia niin paljon, että se aiheuttaa heille terveyshaittoja ja 1,6 miljoonaa suomalaista on kokenut haittoja muiden juomisesta. Suomessa on 70 000 lasta, jotka elävät päihdeperheissä. Alkoholimyrkytyksiin ja -sairauksiin kuolee vuosittain noin 1 600 ihmistä (Tilastokeskus 2021). Muita haittoja ovat esimerkiksi pahoinpitelyt, tapot ja muut väkivaltarikokset, järjestyshäiriöt julkisilla paikoilla, työttömyyden kustannukset, työpoissaolot, lähisuhdeväkivalta, poliisin ja pelastustoimen kustannukset, lasten tarpeiden laiminlyönti, alentunut tuottavuus, liikenneonnettomuudet, sikiön fetaali-alkoholisyndrooma (FAS) ja muut vakavat kehityshäiriöt, tulipalot, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset, tartuntataudit ja muu riskikäyttäytyminen, vanhemmuuden ongelmat ja avioerot, ilkivallan kulut ja oikeudenkäyntien kulut. Lisäksi erityisesti huumeista aiheutuvia haittoja ovat muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten värvääminen rikolliseen toimintaan sekä uutena ilmiönä Suomessakin yleistyneet katujengit ja niihin liittyvä huumekauppa, väkivalta ja turvattomuuden tunne yhteisöissä. Päihteistä aiheutuvat miljardien eurojen haittakustannukset tulevat pääosin julkisen sektorin maksettaviksi.

Haittoja vähentävän alkoholipolitiikan tärkeimpiä välineitä ovat alkoholin verotus, saatavuuden, myyntipaikkojen ja mainonnan rajoittaminen sekä ehkäisevä päihdetyö (THL: Alkoholipoliittiset menetelmät). Alkoholiin liittyvä sääntely on erittäin perusteltua, kun tarkastelee edellä olevaa haittojen luetteloa. Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää esimerkiksi kaupan alan vaatimuksia viinien saamiseksi ruokakauppoihin.

Raittiuden Ystävät on taistellut erityisesti Alkon toteuttaman alkoholin vähittäismyynnin monopolin puolesta, mikä on keskeinen alkoholin saatavuuteen vaikuttava väline. Alkon lakisääteiseen tehtävään kuuluu alkoholihaittojen vähentäminen eikä se tavoittele voittoa tai myynnin maksimoimista. Alkoholitoimijat kuten Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat kuitenkin jo vuosia yrittäneet murtaa tämän Alkon monopolin. Jos kaupan alan tavoittelema mietojen alle 15 % viinien siirtyminen maitokauppoihin toteutuisi, merkitsisi se näkemyksemme mukaan hyvin todennäköisesti alkoholin myyntipisteiden lisääntymistä Alkon 370 myyntipisteestä kaupanalan 4700 myyntipisteeseen. Tämä näivettäisi Alkon verkoston ja johtaisi ennenpitkää myös väkevien viinojen siirtämiseen maitokauppoihin. Alkon 1300 miljoonan euron liikevaihto valuisi näin kaupan kassoihin, kun nyt järjestelmän kautta kerätyt verot ja osinko käytetään yhteiskunnan hyväksi.

Huumehaittojen ehkäisyssä haasteena on se, ettemme välttämättä kaikilta osin tunne ongelmien luonnetta. Laki painottaa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä osana päihdehaittojen ehkäisyä. Jotta voimme vastata huumeidenkäytön monitahoisiin terveys- ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, tulee olla tutkittua tietoa suunniteltujen toimien vaikuttavuudesta. Ainakin nopea hoitoonpääsy ja vertaistuen merkitys huumeista irtaantumiseksi ovat tällaisia, mutta tarvitaan myös uusia toimia. Haluamme olla mukana myös tässä kehittämistyössä yhdessä toisten järjestötoimijoiden kanssa.

Raittiuden Ystävät toimii tiiviissä yhteistyössä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kanssa. Katso lisää https://www.ept-verkosto.fi/#

Lue Ehkäisevän päihdetyön yhteistyöverkoston kokoama tietopaketti alkoholin myynnin laajentamisen haitoista  https://www.ept-verkosto.fi/ei-viineja-ruokakauppoihin/