Raitis

Raittiuden Ystävät Ry
TOIMINTAKERTOMUKSIA

Raittiuden Ystävien toimintaa kehitetään jatkuvasti ja toiminnan keskiössä on osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Haluamme mahdollistaa niiden tarinoiden syntymistä, jotka kertovat yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksen vähentyneen ja osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksen vahvistuneen. Toiminnan kehittämisestä vastaa ns. Tulevaisuusryhmä, jossa on työskennellyt RY:n työntekijöiden Hannahin ja Inkan lisäksi hallituksen jäsen Tuomas Rouvila (kuvassa).