Raitis

Raittiuden Ystävät Ry
HISTORIA

Raittiuden Ystävät ry on Suomen vanhin raittiuskeskusjärjestö. Sen historia ulottuu vuoteen 1853 ja nykyinen nimi vuoteen 1884. Järjestö on ollut suomalaisen kansalaistoiminnan ja sivistystyön uranuurtaja. Se on luonut suomenkielisen järjestäytyneen yhdistystoiminnan perusteita sekä monipuolista kulttuuri-, urheilu- ja muuta toimintaa. Se on ollut myös näytelmätoiminnan käynnistäjiä Suomessa. Järjestön aktiivisia toimijoita olivat aikoinaan mm. J.V. Snellman, Sakari Topelius ja Elias Lönnrot.

Vuosilukuja ja tapahtumia Raittiuden Ystävien 170-vuotisen historian varrelta:

1853Raittiuskirjasten toimikunta perustetaan Helsingin Seurahuoneella (sittemmin Helsingin kaupungintalo) pidetyssä kansalaiskokouksessa. Perustajina olivat muun muassa J.V. Snellman ja Elias Lönnrot.
1854Kolme ensimmäistä raittiuskirjasta julkaistaan, niistä yksi oli Elias Lönnrotin Kolme päivää Sairion kylässä
1859Raittiuskirjasten toimikunta julkaisee Suomen ensimmäisen sarjakuvan, joka on 8- kuvainen Turmiolan Tommi. (https://tuppu.fi/wp-content/uploads/2016/09/turmiolanTommi.png) Turmiolan Tommin tarinaan.
1860Kohtuuden Ystävät -niminen yhdistys perustetaan Raittiuskirjasten toimikunnan tilalle. Kohtuuden Ystävät julkaisee 14 uutta raittiuskirjasta vuosina 1860-1883.
1883Toimintaa laajennetaan paikallisyhdistysten perustamista ja suullista valistustoimintaa käsittäväksi. Ensimmäiset paikallisyhdistykset perustetaan Helsinkiin, Kuopioon, Hämeenlinnaan, Jääskiin ja Ristiinaan.
1884Kohtuuden Ystävät muuttaa nimensä Raittiuden Ystäviksi (RY) lääketieteen lisensiaatti A.A. Granfeltin aloitettua puheenjohtajana. A.A. Granfelt on Alkon pääjohtajan Pekka Kuusen isoisä.
1885Aamunairut-lehti perustetaan aluksi Tampereen Raittiusseuran ja myöhemmin sen ja Raittiuden Ystävien yhteiseksi äänenkannattajaksi.
1887Raittiuden Ystävät saa ensimmäisen päätoimisen sihteerin Mikael Johnsonin (myöhemmin Soininen). Aamunairut siirtyy kokonaan Raittiuden Ystävien lehdeksi ja RY saa ensimmäisen valtionavustuksensa 3000 markkaa.
1888RY:stä tulee maan ainoa raittiuskeskusjärjestö. RY myöntyy siihen, että jäseniksi hyväksytään vain raittiutta kaikilta henkilöjäseniltään edellyttäviä paikallisyhdistyksiä. Maa jaetaan seitsemään raittiuspiiriin (Uudenmaan, Turun, Hämeen, Etelä-Pohjanmaan, Oulun, Kuopion ja Mikkelin sekä Viipurin piirit). RY:n jäsenjärjestöiksi liittyvät Turun Ehdoton Raittiusseura, Tampereen Raittiusseura, Viipurin Raittiusseura ja Vasa Absoluta Nykterhetsförening.
1897Aamunairut muuttaa nimensä Kylväjäksi.
1902RY ottaa käyttöön raittiustutkinnon.
1904RY esittää maan hallitukselle kunnallista kielto-oikeutta alkoholilakiin. Esitys kuitenkin raukeaa, kun yleinen mielipide kääntyy kannattamaan yleistä väkijuomakieltoa eli kieltolakia.
1905Ruotsinkieliset paikallisyhdistykset perustavat oman Finlands Svenska Nykterhetsförbund -nimisen keskusjärjestön ja eroavat RY:stä.
1906Raittiuden Ystävät hyväksyy ensimmäisen raittiusväen yhteiskunnallisen ohjelman, raittiusliikkeen sosiaaliohjelman edeltäjän. RY:n päätoimikunta asettaa komitean laatimaan ehdotusta yleiseksi kieltolaiksi.
1907RY:n kieltolakiehdotus valmistuu ja uusi yksikamarinen eduskunta hyväksyy sen pohjalta laaditun yleisen kieltolain. Sitä ei kuitenkaan toimiteta keisarin hyväksyttäväksi. Vasta Kerenskin hallitus hyväksyy sen vuonna 1917.
1907Raittiuden Ystävät saa oman toimistohuoneiston Helsinkiin Annankatu 29:ään rakennettuun Raittius- ja Valistustaloon, missä se sijaitsee edelleenkin
1908Helsingissä järjestetään kaksi kuukautta kestänyt Raittiusopisto -niminen kurssi RY:n ja sen piirien toimihenkilöiden kouluttamiseksi. Raittiusopistoa pidetään vuonna 1950 perustetun Joutsenon Opiston edelläkävijänä.
1914Suomen sosialidemokraattinen Raittiusliitto perustetaan. Eräät RY:n paikallisyhdistykset liittyvät siihen ja eroavat RY:stä.
1914RY hankkii omistukseensa Yläneellä sijaitsevan alkoholistiparantola Turvan (myöhemmin Huvitus). Laitos luovutetaan vuonna 1937 valtiolle varoineen ja velkoineen.
1919Kieltolaki astuu voimaan. RY osallistuu sen tukemiseen, mutta ei liity jäseneksi samana vuonna perustettuun Kieltolakiliittoon.
1923Alli Tryggin vuonna 1893 perustama lasten raittiuslehti Koitto siirtyy RY:n julkaistavaksi. Vuonna 1982 Koitto yhdistetään Lasten Keskus Oy:n kustantamaan Totto-lehteen.
1930Raittiuden Ystävien Urheiluliitto perustetaan.
1933Raittiuden Ystävät aloittaa varhaisnuorisotyön.
1935Raittiuden Ystävien ohjelmaan tulee myös partiotyö.
1938Raittiuden Ystävät laatii ensimmäisen alkoholipoliittisen ohjelmansa ja se hyväksytään samana vuonna Suomen yleisessä raittiuskokouksessa.
1941Raittiuskeskuskirjasto muodostetaan Raittiuden Ystävien kirjaston pohjalta.
1943RY organisoi laajamittaiseksi muodostuvan rintamamiesopiskelun.
1945RY aloittaa jokakeväiset valtakunnalliset nuorisopäivät kulttuurikilpailuineen. Tapahtuman nimi on aluksi Nuorten talvipäivät.
1946Kristillisen Raittiustyön Edustajisto perustetaan RY:n yhteyteen.
1950Joutsenon Opisto aloittaa toimintansa ja sen ylläpitäjänä toimii Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys.
1953Raittiuden Ystävien 100-vuotisjuhlavuosi. Raittiuden Ystävät liittyy perustajajäsenenä Suomen Raittiusjärjestöjen Liittoon.
1957Joutsenon Opiston päärakennus valmistuu Opisto laajenee käsittämään kansanopiston ohella myös kansankorkeakoulun.
1967Raittiussanomat perustetaan raittiusliikkeen yhteislehdeksi. RY:stä tulee yksi lehden julkaisijajärjestöistä. Kylväjän ilmestyminen päättyy.
1967RY liittyy liitännäisjäsenenä Kansainväliseen IOGT:hen.
1970Kustavissa toimivan raittiusväen lomakeskusyrityksen Lomavalkama Oy:n yhteyteen valmistuu Raittiuden Ystäville kurssikeskus.
1974IOGT:n maailmankonferenssi kokoontuu Helsingissä RY:n ja muiden suomalaisten IOGT- järjestöjen organisoimana.
1980Raittiuden Ystävien nuorisotoiminta siirtyy erillisen Sininuorisoliitto -nimisen nuorisojärjestön hoidettavaksi. Toiminta alkaa vuonna 1981.
1989Sininuorisoliitto liittyy RY:n jäsenliitoksi. RY:n jäsenmäärä on 20682 jäsentä ja 43494 jäsentä, kun myös jäsenliittojen jäsenet lasketaan mukaan.
1994Raittiuden Ystävien jäsenliittoina aloittavat ETRA-liitto ja Rautatieläisten Raittiusliitto (RRL) ja RY:n ja sen jäsenliittojen yhteenlaskettu jäsenmäärä nousee 64373 jäseneen. RY:n yhteyteen kuuluvat nyt Sininuorisoliitto eli Sinuli (nuorisotyö), Raittiuden Ystävien Urheiluliitto (RYUL), ETRAn toiminnot, Liikenneraittiustoiminta rautateillä, Kristillinen Raittiusliitto, IOGT-Suomen Raittiusveljestö ja Yhteiskunta Raittiiksi r.y.
1995Syksyisin järjestettävä 24 tunnin liikunta-, terveys- ja kulttuuritapahtuma Yli Yön Yhdessä (aluksi nimellä Yli yön juoksu) toteutetaan ensimmäisen kerran.
1996Nuorten humalajuominen on kolminkertaistunut 1980-lukuun verrattuna. Raittiuden Ystävät suuntaavat vanhemmille valmennusohjelman lasten ja aikuisten päihteidenkäytön kohtaamiseen.
1997Raittiuden Ystävät käynnistää raittiusviikot (nykyisin Ehkäisevän päihdetyön viikko) uudelleen, ensimmäisenä teemanaan Vastuullinen vanhemmuus. Ohjelma laajenee seuraavina vuosina eri kasvattajaryhmille.
Raittius-, elämäntapa- ja päihdejärjestöjen yhteistyöelin Raittiusjärjestöjen RY lopettaa toimintansa. Ehkäisevän päihdetyön järjestöt toimivat Terveyden edistämisen keskuksen yhteydessä.
1998Anna lapselle raitis joulu -tiedotuskampanja käynnistetään
2000Raittiuden Ystävien säätiö perustetaan. RY luovuttaa peruspääomaksi kolmen Raittius- ja Valistustalo Oy:n osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.
2001Päihteetön pelikenttä -projekti toteutetaan yhdessä ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa.
2002Selvin Päin Kesään -kampanja aloitetaan.
(Lähde: Jukka Ahonen, Raittiuden voima, 2003. Kustannusosakeyhtiö Otava.)