Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Hyvinvointialueiden on syytä panostaa kattavaan puheeksiottoon ja mini-interventioon

Monen hyvinvointialueen, myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan talous on kuralla. Pelkästään tämän vuoden aikana olisi löydettävä sovitun 56 miljoonan euron lisäksi miljoonien säästöt. Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella Varhalle tuleva rahoitus laskee aiemmista rahoitustiedoista vielä lisää 90 miljoona euroa tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana. Vuoden 2026 loppuun mennessä Varhan tulisi löytää kaikkiaan 270 miljoonan euron säästöt.

Hyvinvointialueita on maassamme 21. Peräti 13 hyvinvointialueen suurin elinvuosia vähentävä syy on alkoholi. Alkoholin takia vuosittain menetettyjen työpäivien määrän on arvioitu vastaavan noin 10 000 henkilötyövuotta. On selvää, että tällaiset tosiseikat eivät voi olla vaikuttamatta työnantajan talouteen. Tämä asia on tunnistettu kaikilla asiantuntevilla tahoilla. Lukuun ottamatta maamme nykyistä hallitusta, joka jääräpäisesti alkoholitoimijoiden toiveiden mukaan ajelehtien ajaa eduskunnassa alkoholin kulutusta ja haittoja lisääviä löysennyksiä valmisteilla olevaan alkoholilakiin, vaikka kaikki asiantuntijat alkoholitoimijoita lukuun ottamatta tuomitsivat lausunnoissaan lakiesitykset alkoholin kulutusta ja haittoja lisäävinä . Alkoholia riskirajalla käyttäviä on Suomessa yli 500 000, miehiä ja naisia, lähes kaikki työssä käyviä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on kuitenkin ymmärtänyt asian ja ottanut käyttöön uuden toimintamallin hyvinvointialueen talouden kunnossa pitämisen auttamiseksi, puheeksioton ja mini-intervention, luullakseni silloisen johtajansa, THL:n entisen ylijohtajan Marina Erholan toimesta. Hänhän tuntee nämä päihdeasiat vuosikymmenten kokemuksella perusteellisesti.

Puheeksiotto on ammattilaisen tekemä keskustelualoite, joka voi perustua heränneeseen huoleen tai olla osa yleistä terveyden ja hyvinvoinnin kartoitusta. Mini-interventio eli lyhytneuvonta tarkoittaa terveydenhuollossa tehtävää potilaan alkoholin käytön kartoitusta, muutostarpeen selvittämistä ja mahdollisessa muutoksessa auttamista. Päijät-Soten alueella alkoholin riskikäyttäjiä oli vuonna 2020 33 %, koko maassa 31.3 %. Riskikäyttö tunnistetaan 10-kohtaisella Audit-kyselyllä.

Mini-interventio on tutkitusti vaikuttavaksi todettu menetelmä päihdehaittojen vähentämiseksi. Se tunnistaa riskit tai ongelmat, motivoi potilasta muutokseen ja seuraa edistymistä. Parhaiten mini-interventio toimii tilanteissa, joissa merkittäviä haittoja ei vielä ole ehtinyt syntyä. Päijät-Sotessa Audit-kyselyn täytti 2021 yli 10 000 potilasta eli 5 % kaikista potilaista, riskikäyttäjiä oli heistä 14 %, joista puolelle tehtiin mini-interventio. Päijät-Soten tarkoitus on lisätä seulonnan ja mini-intervention kattavuutta vuosittain. On odotettavissa, että toiminnan ansiosta terveydenhuollon kustannukset vähenevät ja palkkasummilla mitatun työpanoksen arvo kasvaa lähivuosina merkittävästi.

Nyt on sekä valtion että hyvinvointialueiden aika puuttua päättäväisesti tähän päihdeasiaan. Varha voisi olla toinen tiennäyttäjä tässä asiassa. Kuten päihdelääkäri Kaarlo Simojoki otsikoi uusimman Lääkärilehden pääkirjoituksensa: Kysymättä mikään ei muutu – eikä ilman tahtotilaa kysytä!

Martti Vastamäki, professori