Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Alkoholimyynnin laajentaminen lisäisi yhteiskunnallisia ongelmia

Poliitikkojen tulee pitää kiinni toimivasta alkoholipolitiikasta eikä tietoisin päätöksin lisätä alkoholista aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja.

1.12. 2:00 TOISIN kuin Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto (HS Mielipide 28.11.) väitti, valtio ei voi kilpailla kaupan alan toimijoita vastaan alkoholin kaltaisen päihteen myynnissä.

Nykyisen alkoholimonopolin perusteet murenisivat taloudellisesti, poliittisesti ja EU-oikeudellisesti, jos viinit – noin 75 prosenttia Alkon nykyisestä myynnistä – avattaisiin markkinaehtoiselle kilpailulle ja myyntipisteiden määrä kasvaisi jopa 17-kertaiseksi.

Luoto myös jätti kertomatta, että edellisen alkoholilain uudistuksen jälkeen alkoholikuolemat kääntyivät nousuun. Kuolleisuusluku 100 000 asukasta kohden oli 27,2 vuonna 2017, mutta vuosina 2018–2020 jo yli 29, ja 28,1 vuonna 2021 (Tilastokeskus, kuolinsyytilastot). Hyvinvointialueilla alkoholi on suurin yksittäinen syy ennenaikaisesti menetettyihin elinvuosiin.

Alkoholin myynnin laajentaminen lisäisi julkisen sektorin kuluja vastoin hallitusohjelmassa esitettyjä talouden sopeuttamistavoitteita. Hallituksen tulisi kiinnittää huomiota hyvinvointialueiden talouteen, työllisyyden vahvistamiseen ja suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyyn. Näihin kaikkiin alkoholi vaikuttaa kielteisesti.

Nykyinen myyntijärjestelmä on onnistunut alentamaan alkoholihaittoja. Ehyt ry:n kyselyn mukaan suomalaisista 78 prosenttia on tyytyväisiä nykyisiin alkoholin myyntiaikoihin ja -paikkoihin. Päivittäistavarakaupan voittojen maksimointi kansanterveyden kustannuksella ei ole riittävä peruste laajentaa alkoholin myyntiä.

Syksyllä lausuntokierroksella ollutta alkoholilain muutosta 8 prosentin vahvuisten alkoholijuomien tuomisesta ruokakauppoihin kannattivat vain alkoholin myynnistä taloudellisesti hyötyvät elinkeinotoimijat. Muutosta vastustivat poliisin lisäksi kaikki sosiaali- ja terveysalan toimijat hyvinvointialueista järjestöihin.

Vastuullisten poliitikkojen tulee pitää kiinni toimivasta alkoholipolitiikasta eikä tietoisin päätöksin lisätä alkoholista aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Alkoholimarkkinoiden laajentamisen haitat ylittäisivät hyödyt moninkertaisesti.

Juha Mikkonen

toiminnanjohtaja, terveyspolitiikan ja -hallinnon tohtori

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry