Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Sama kaupunki – monta näkökulmaa

Miltä sinun kotikaupunkisi näyttää? Toiselle puisto on pelkkä ohikulkumatka, toiselle se on yöpaikka. Jollekin kauppakeskus on pelkkä kauppakeskus, kun taas jollekulle se on lähes ainoa lämmin tila koko elämässä.  Vaikka kotikaupunkimme on sama, näemme sen ja käytämme sitä hyvin eri tavoin. Se, miltä kaupunkimme näyttää, riippuu kenen näkökulmasta sitä katsoo. Siksi kotikaupungin on oltava kaikille yhteinen!

Ehkäisevän päihdetyön verkoston Kaikkien kaupunki -kampanja näyttää miten eri asukkaat käyttävät kaupunkia. Riippumatta siitä, keitä asukkaat ovat tai miten he kaupunkia käyttävät, haluamme korostaa, että olemme kaikki osa kaupunkia. Tavoitteenaamme on luoda ja lisätä ymmärrystä sekä empatiaa varsinkin kaikkein hauraimmassa asemassa olevia kanssa-asukkaita kohtaan.

Erityisesti nyt epidemiatilanteessa moni päihdeongelmista kärsivä on jäänyt erittäin niukan tuen varaan palvelujen sulkeutuessa tai karsittaessa tapaamisaikoja. Osa joutuu viettämään entistä enemmän aikaa kadulla. Katukuvassa näkyvät tästä johtuvat negatiiviset lieveilmiöt.

Lue lisää Kaikkien kaupunki -kampanjasta www.ept-verkosto.fi/kaikkienkaupunki/
ja osallistu kampanja valokuvahaasteeseen lähettämällä kuva teemalla “Turvallinen paikka kaupungissa” 4.12.2020 mennessä osoitteeseen koordinaatio(at)ehyt.fi. Kuva voi olla mobiilikuva tai tavallinen kuva.  Lisää tietoa kuvahankkeesta:
www.ept-verkosto.fi/kaikkienkaupunki/kutsu-valokuvahaasteeseen/

Lue Inari Viskarin blogi ympäristötyöstä: https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/ymparistotyon-avulla-ennaltaehkaistaan-ja-vahennetaan-paihteiden-kaytosta-aiheutuvia-lieveilmioita/

Lue Leena Sipisen blogi Kenen kaupunki? https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/kenen-kaupunki/

#kaikkienkaupunki – Tehdään kaupungista turvallinen ja viihtyisä, yhdessä!

Raittiuden Ystävät on mukana Kaikkien kaupunki -kampanjassa toista kertaa.