Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Kannabistuotteita ovat hasis, hasisöljy ja marihuana. Kannabiksen haitalliset terveysvaikutukset tunnetaan hyvin (1).

Huumelainsäädännöstä

Euroopassa useat maat ovat Suomen kanssa huumelainsäädännössä samalla viivalla, kuten Norja, Ruotsi, Tanska, Bulgaria, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta ja Slovakia. Näissä maissa kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi ja sen käytöstä, hallussapidosta ja myynnistä seuraa lain mukaan rangaistus. Euroopan ulkopuolella Coloradon ja Washingtonin osavaltiot vapauttivat kannabiksen viihdekäytön 2012. Colorado on mm. asukasluvultaan 5.7 miljoonaa ja pinta-alaltaan 268 837 km2 helposti verrattavissa Suomeen.

Kannabiksen vapauttaminen osoittautui huonoksi ratkaisuksi Coloradossa.

Perusteellinen RMHIDTA 2019-katsaus dokumentoi marihuanan laillistamisen vaikutukset lääketieteelliseen ja virkistyskäyttöön Coloradossa (2). ”Colorado toimii kansakunnan kokeellisena laboratoriona. Valtakunnan kansalaiset ja päätöksentekijät saattavat haluta viivyttää päätöksiä tästä tärkeästä aiheesta, kunnes käytettävissä on riittävästi ja riittävän tarkkoja tietoja kannabiksen vapauttamisen vaikutuksista.” Katsaus osoittaa, että Coloradon kansa ja lainsäätäjät olivat hyväuskoisia ja joutuivat tekemään tärkeän päätöksen kannabiksesta ilman luotettavia tietoja aiemmista vastaavien päätösten seurauksista.

Coloradon tilanne 5-6 vuotta kannabiksen laillistamisen jälkeen

Marihuanan laillistamisen jälkeen liikennekuolemat, joissa kuljettajien huumetesti oli positiivinen marihuanan osalta, nousivat 109 %, kun kaikki Coloradon liikennekuolemat lisääntyivät vain 31 %. Kuolleiden määrä siis kaksinkertaistui vuodesta 2013 vuoteen 2018, 55:stä 115 kuolleeseen. Marihuanatapausten osuus kaikista auto-onnettomuuksissa kuolleista oli ennen marihuanan laillistamista 15 % ja seurannassa 23 % (2). Coloradossa kuoli 2018 liikenneonnettomuuksissa kaikkiaan 632 ihmistä, Suomessa 234.

Marihuanan laillistamisen jälkeen marihuanan käyttö lisääntyi aikuisilla 94 %. Marihuanaan liittyvien sairaaloiden päivystyskäyntien määrä kasvoi 54 % ja sairaalahoitojen vuosittainen määrä 101 %. Niiden itsemurhatapausten prosenttiosuus, joissa toksikologiset tulokset olivat positiivisia marihuanalle, nousi 14 prosentista vuonna 2013 23 prosenttiin vuonna 2017. Marihuanaa käyttävien raskaana olevien naisten määrä nousi vuosina 2002-2016 3 prosentista 5 prosenttiin (2). Opioidien yliannostuskuolemat lisääntyivät 23% vuosina 1999-2017 (3). Marihuanan vapauttamisen jälkeen pikkulasten myrkytykset lisääntyivät 27 % vuosivauhtia ollen peräti 742 tapausta 2017 (4).

Laillistetun marihuanan taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset

Jokaista verotuloihin kertynyttä dollaria kohden Colorado käytti noin 4.50 dollaria laillistamisen negatiivisten vaikutusten hoitoon. Suurimmat kustannukset aiheutuivat terveydenhuoltojärjestelmän lisääntyneistä kuluista ja lukion keskeyttämiseen liittyvistä kustannuksista (5).                                                                                            

Lopuksi

Suurin piirtein Suomen kokoisen Coloradon osavaltion kokemukset kannabiksen vapauttamisesta kertovat siis karua kieltään. Suomalaisten ei pidä lähteä samalle tielle. Kansan ja varsinkin asioista päättävien poliitikkojen on syytä kuunnella asiantuntijoita. Pienen kannabista hamuilevan joukon ääntä ei pidä kuunnella liikaa!

Raittiuden Ystävät ry/puh.joht. Martti Vastamäki, professori

Lähteet

1.Kannabiksen aiheuttamat terveyshaitat. Käypä hoito -työryhmä Huumeongelmaisen hoito. 12.4.2018

https://www.duodecim.fi/2018/04/12/huumeongelmaisen-hoidon-kaypa-hoito-suositus-paivitetty/

2. Rocky Mountain HIDTA Marijuana Impact Report, Vol. 6 – September 2019

3. Shover C, Davis C, Gordon S, Humphreys K. Association between medical cannabis laws and opioid overdose mortality has reversed over time. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019;116(26).

4. Wang S. Study shows increase in ingestions of marijuana by children in U.S. Nationwide Children’s Hospital. 2019. 5. Centennial Institute, Colorado Christian University. (2018). Economic and social costs of legalized marijuana. Retrieved from http://cdn-centennial.pressidium.com/centennial/wpcontent/uploads/2019/03/Economic-and-Social-Costs-of-Legalized-Marijuana-v1.3.pdf