Raitis

Raittiuden Ystävät Ry
raitis.fi-lehden numeron 4/2018 kansi

Pääkirjoitus, raitis.fi-lehti 4/2018

Arvoisa lukija, kolme vuotta sitten kirjoitin tämän lehden pääkirjoituksessa seuraavasti: ”Kädessäsi on nyt toinen uusittuasuinen raitis.fi-lehti, joka ensi vuoden alusta alkaen postitetaan taas pitkästä aikaa kaikille jäsenillemme jäsenetuna. Myös uudistunut nettisivustomme on houkuttelevampi ja helppo käyttää. Kannattaa siis vierailla raitis.fi-sivuilla.”
Tämä kaikki pitää edelleen paikkansa, mutta muutoksia on jouduttu tekemään. Taloudellisen paineen pakottamana joudumme supistamaan lehtemme vuosittaisia ilmestymiskertoja neljästä kahteen. Ensi vuoden numerot tulevat painottamaan hyvin menestyneitä kampanjoitamme, keväällä ”Selvin päin kesään” ja loppuvuonna ”Anna lapselle raitis joulu”.

Ja edelleen kannattaa vierailla raitis.fi-sivuilla. Ne sisältävät runsaasti ajanmukaista tietoa toiminnastamme. Jäsenyhdistyksemmekin ovat hyvin esillä. Kannustan jokaista yhdistystä kertomaan toiminnastaan sivuillamme.

Taloudellinen tukijamme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA painottaa toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tästä johtuen olemme suunnanneet toimintaamme yhä enemmän kohtaavaan työhön, varsinkin nuorten ja iäkkäiden parissa. Kohtaava työ ja erityisesti nuorten hyvinvointi huomioitiin tänä vuonna myös Vuoden raittiusteko -tunnustuksessa, kun tunnustuksen saivat 6.11. jaetusti Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä sekä Alko Oy:n julkaisema ja Platonic Partnership Oy:n valmistama Lydia-mobiilipeli.

Aro-Heinilä sai tunnustuksen yli 20 vuotta kestäneestä jalkautuvasta poliisin työstään erityisesti päihteitä käyttävien nuorten parissa. Lydia-peli palkittiin rohkeudestaan ja avoimuudestaan auttaa aikuisia lapsuutensa päihdemuistojen käsittelemisessä sekä päihdeongelmien ehkäisemisessä. Onnitteluni molemmille tunnustuksen saajille.

Joku asiaa tarkemmin tuntematon raittiita ja terveitä elämäntapoja puolustava kansalainen saattaa hieman ihmetellä, mitä Alkolla on tekemistä meidän ja raittiuden kanssa. Kannattaa tutustua Lydia-peliin, joka edellä kuvatun lisäksi herättää ajatuksia nyt aikuisikään ehtineiden alkoholinkäytöstä lastensa läsnä ollessa. Asiassa on tärkeä huomioida, että valtaosa alkoholinkäytöstä tapahtuu edelleen kotona. Lydia-peli on ladattavissa mobiililaitteille ilmaiseksi. Arvostamme myös Alkon vastuullisuutta myyntityössään. Tunnustus myönnettiin nyt 16. kerran osana raittiusviikon ja ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelmaa.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni edelleen viime vuonna ollen 10,3 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2017. Kokonaiskulutus väheni vuoteen 2016 verrattuna 4,4 prosenttia. Alkoholijuomien kokonaiskulutuksen lasku johtui etenkin tilastoimattoman kulutuksen vähenemisestä. Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen, josta valtaosa on matkustajatuontia Virosta, arvioitiin olleen vuonna 2017 noin 1,9 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna. Tilastoimaton kulutus väheni 17,4 prosenttia ja tilastoitu kulutus 0,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Alkoholinkulutus on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana noin 2 % vuodessa. Tänä vuonna se on kuitenkin noussut tammi-elokuussa 1.1 %. Kun siihen lisätään odotettavissa ollut kulutuksen lasku 2 %, saadaan tulokseksi 3.1 %. Tämä tulos ei paljoakaan eroa THL:n arvioimasta 4 % noususta.

Näissä kuitenkin kohtuullisen positiivisissa tunnelmissa: Toivotan kaikille rauhaisaa, onnellista ja päihteetöntä joulua tunnuksellamme Anna Lapselle Raitis Joulu!

Martti Vastamäki
puheenjohtaja, professori
Raittiuden Ystävät ry