Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

[ingressi teksti=”Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n omistama Joutsenon Opisto tarjoaa täydentäviä ja opintoihin valmentavia kursseja. Vuosi opistossa auttaa hahmottamaan myös paremmin, mitä itse tulevaisuudeltaan haluaa.”]

Joutsenon Opiston miljöössä on maalaisidylliä. Kuva: Päivi Pakarinen
Joutsenon Opiston miljöössä on maalaisidylliä. Kuva: Päivi Pakarinen

Työskenteleminen, matkustaminen, lukio-opinnoista uupuneiden aivojen lepuuttaminen lomaillen – on monia tapoja viettää joko ei-toivottua tai hartaasti harkittua välivuotta. Mikäli asiakkaiden tekopirteä tervehtiminen päivästä toiseen tai lokakuisten lehtien haravoiminen pimenevinä syysiltoina eivät houkuta, eikä reppureissaaminen pikkubudjetilla onnistu, on olemassa vaihtoehto: aktiivisesti unelmiaan jahtaavat voivat viettää välivuotta kansanopistossa. Tämä onnistuu joko suorittaen avoimen yliopiston kursseja ja valmistautumalla tuleviin pääsykokeisiin tai etsien itseään ja unelma-ammattiaan.

Opistovuosi antaa vauhdikkaan startin omien tavoitteiden ja haaveiden saavuttamiselle tarjoten samalla mahdollisuuden elämänmittaisten ystävyyssuhteiden solmimiseen ja itsenäisen elämän harjoittelemiseen.

Jos kielet, kulttuuri tai kuvataide kiinnostavat, löytyy opistosta erinomainen vaihtoehto viettää välivuosi tai täydentää osaamistaan. Edellä mainittujen lisäksi yliopistoon hakeutuvat voivat suorittaa opistolla avoimen yliopiston opintoja ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden kotoutumisessa auttaa maahanmuuttajille räätälöity opintolinja.

Laaja ja kehittyvä kurssitarjonta

Ympärivuotista koulutusta tarjoava Joutsenon Opisto perustettiin vuonna 1950. Oppilaitos on sekä poliittisesti, ideologisesti että uskonnollisesti sitoutumaton, ja sen taustavaikuttajana toimii Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys ry.

Opiston kantava arvo on vastuullisuus. Se näkyy käytännössä oppilaiden osalta omien opintojen vastuullisessa suorittamisessa aikatauluista kiinni pitäen. Henkilökunta on puolestaan sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen alati kehittyviä palveluita, joihin opiskelija voi olla tyytyväinen.

Palautteen kerääminen opiskelijoilta ympäri vuoden auttaa opiston johtoa kehittämään koulutusta ja oheispalveluitaan niin, että tulevan vuoden opiskelijat voisivat olla vielä edellisiäkin tyytyväisempiä opistossa viettämäänsä vuoteen.

Opistossa järjestetään lukuvuoden mittaisten pitkien linjojen sekä kevätaikaan painottuvien lyhytkurssien lisäksi vuosittain taiteen ja kulttuurin koulutustapahtuma Joutsenon Taidekesä. Kesällä 2017 jo 45. kerran järjestettävä tapahtuma tarjoaa kirjoittamisen, ilmaisun, taiteen, kädentaitojen sekä musiikin kursseja niin kokeneille harrastajille kuin vasta-alkajillekin.

Kurssien ohessa järjestettävät konsertit ja yleisötilaisuudet ovat kaikille avoimia. Kurssitarjonta ulottuu aina akvarellikurssista proosakurssiin, ja opettajat ovat oman alansa osaavia ammattilaisia. Toisin kuin viikon mittaiset Taidekesäkurssit, niin sanottujen pitkien linjojen opinnot kestävät elokuusta toukokuuhun. Monipuolinen linjatarjonta kattaa niin opettajakoulutukseen hakeutuville suunnatun opeksi-linjan, yliopistoon pyrkiville suunnatun yliopistoon-linjan, maahanmuuttajalinjan sekä suomen, englannin, japanin, venäjän ja kiinan kielilinjat.

Käytännön kiinaa natiiviopettajan johdolla

Kiinnostus maailman puhutuimpaan kieleen, kiinaan, on lisääntynyt viime vuosina kielen osaajien tarpeen kasvaessa etenkin matkailualalla. Joutsenon Opisto on vastannut tarpeeseen järjestämällä kiinan kielen opetusta pitkän linjan muodossa: opinnot sopivat kaikille, joiden tavoitteena on oppia kieltä joko harrastuspohjalta tai omaa ammatillista osaamistaan kohentaakseen. Opinnot alkavat kielen alkeista, kuten kielen perusrakenteista, ääntämisestä ja sanastosta, joten aikaisempaa tietämystä tai osaamista kiinan kielestä ei vaadita.

Tänä lukuvuonna opintonsa aloittanut Liisa Kakkola kertoo kokeilleensa kiinan opiskelemista Joutsenon Opistossa aikaisemminkin.

– Aloitin kiinan opinnot ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten. Kävin samaan aikaan päivätöissä, joten opiskelulle ei jäänyt tarpeeksi aikaa, Kakkola harmittelee.

Hän hakeutui taannoin keskeytyneiden opintojensa pariin uudelleen saatuaan järjestettyä aikaa intensiiviselle vieraan kielen opiskelulle.

Essi Vaarasto puolestaan kertoo hakeneensa kevään yhteishaussa Helsingin yliopistoon opiskelemaan Aasian tutkimusta. Kun korkeakoulun ovet eivät auenneet ja Joutsenon Opiston esite kolahti postiluukusta sisään, päätti Vaarasto viettää välivuotensa opiskelemalla kiinaa.

Niin ikään tänä syksynä opintonsa aloittanut Anna Rossi kertoo suuntaavansa Kiinaan töihin lähitulevaisuudessa.

– Päätin alkaa opiskella kiinaa täysipäiväisesti ennen matkaani, jotta pärjäisin arkipäiväisissä tilanteissa maan kielellä. Haluaisin osata ostaa junalipun, tilata taksin ja suoriutua kauppareissusta mandariinikiinaa puhuen, Rossi kertoo.

Kiinan linjan opintoihin kuuluu sekä kaikille pakollisia kursseja että valinnaisia aineita. Pakollisiin kursseihin kuuluvat myös Kiinan historia ja kulttuurihistoria.
Etenemistahti on varsin tiukka ja voi kuulostaa hurjalta, mutta opiskelijat kokevat sen mielekkääksi.

– Opiskelu on tuntunut tähän mennessä hyvältä ja tehokkaalta. Etenemme sopivassa tahdissa, Rossi sanoo.

– Töitä on kuitenkin tehtävä paljon, Vaarasto lisää.

Projektiopinnot opettavat yhteistyötaitoja ja vastuullisuutta

Erilaiset ryhmätyöt ovat tärkeä osa opiston kursseja. Kuva: Ulla Huhtilainen
Erilaiset ryhmätyöt ovat tärkeä osa opiston kursseja. Kuva: Ulla Huhtilainen

Kaikkiin Joutsenon Opiston pitkiin opintolinjoihin kuuluvat projektiopinnot, joiden tavoitteena on kehittää opiskelijan yhteistyötaitoja ja yliopisto-opinnoissa hyödyllistä kykyä tuottaa pitkällä aikavälillä valmisteltava työ. Kukin opiskelija saa lukuvuoden alussa päättää itselleen mielekkään aiheen projektiin lukuisista eri vaihtoehdoista, ja samaan aihevalintaan päätyneistä oppilaista muodostetaan yksi tai useampi ryhmä, riippuen valitun aiheen suosiosta.

Monikulttuurisuusryhmässä työskentelevä Ilona Tanhua kertoo pitävänsä eri kulttuureita käsitteleviä asioita mielenkiintoisina.

– Nykymaailmassa on erittäin tärkeää ymmärtää erilaisia kulttuureita. Elämme länsimaisessa kuplassa, emmekä tiedä paljoakaan ulkomailla vallitsevista tavoista ja perinteistä. Projektityössä monikulttuurisuusaihetta on helppo soveltaa ja sitä kautta lisätä ihmisten tietämystä aiheesta, Tanhua sanoo.

Myös hyvinvointiaiheiseen ryhmään itsensä sijoittanut Juuso Korpisalo kertoo valinneensa aiheen omien kiinnostuksenkohteidensa pohjalta.

– Sekä mielen että kehon hyvinvointi on suuressa osassa omassa elämässäni, joten valinta tuntui luonnolliselta, Korpisalo selventää.

Opiskelijoiden tehtävänä on tuottaa vapaavalintainen projekti, jonka lopputulos vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkiin opistolla opiskeleviin. Esimerkiksi monikulttuurisuusryhmän tavoitteena on järjestää erilaisia kulttuureita esittelevä valokuvanäyttely.

– Näyttelymme idea on se, että ihminen kohtaa toisen ihmisen sekä kuvan että pienen kertomuksen muodossa olevan kuvatekstin välityksellä, Tanhua selittää.
Korpisalon projekti tuottaa opistolle teemapäivän.

– Tulimme siihen tulokseen, että saamme tuotua sanomaamme parhaiten esille hyvinvointiaiheisen teemapäivän kautta, hän sanoo. Teemapäivän tarkoituksena on tarjota opiskelijoille kattava ja monipuolinen tietopaketti.

– Olisi mahtavaa, jos joku saisi päivästä sekä hyvää mieltä että eväitä elämäänsä, hän toivoo.

Teksti: Sara Sairanen