Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Alkoholin käyttö hyväksytään yleensä nuorten ja työikäisten keskuudessa, mutta vanhemmista sukupolvista puhuttaessa siitä tulee helposti kiusallinen ja vaiettu aihe. Nykyisen arvion mukaan 5–10 % yli 65-vuotiaista on kuitenkin alkoholin suurkuluttajia.

 

iäkkäät ja alkoholi WEB (1)
Oulun kaupungin Rajakylän alueen kotihoidon palveluesimies Miiamaria Kuokkanen (vasemmalla) ja terveydenhoitaja Heini Honkavuori ovat huolestuneita alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista iäkkäillä.

Vaikka iäkkäiden päihdeongelmista ei puhuttaisikaan ääneen, selvä ongelma on olemassa. Tämän tietää myös Oulun kaupungin Rajakylän alueen kotihoidon palveluesimies Miiamaria Kuokkanen. Hän kertoo, että seniorin runsasta alkoholin käyttöä on kuitenkin vaikeampi huomata.

– Tämän päivän vanhukset ovat etupäässä hyvin kiitollista ja tyytyväistä väkeä, joten heidän kohdallaan alkoholin käyttö pysyy helposti piilossa niin omaisilta kuin kotihoidon työntekijöiltä.

Asiasta ei siis juuri puhuta, eivätkä vanhukset välttämättä halua itsekään ottaa alkoholia puheeksi. Asia saattaa kuitenkin tulla ilmi kiertoteitse.

– Mikäli iäkkäällä ei ole selvästi alkoholituotteita esillä, työntekijät saattavat huomata haitallisen käytön esimerkiksi vertaohentavien lääkkeiden käytön tai ravitsemuksen seurannassa. Tämän lisäksi iäkkään alkoholin käyttö lisää tapaturmariskiä, joten se voi aiheuttaa muun muassa kaatumisia ja loukkaantumisia, hän kuvailee.

Kuokkanen lisää, että kotihoidossa on haastavaa huomata iäkkään asiak-kaan alkoholin käyttöön liittyviä asioita, sillä iäkkään luona käydään ennalta sovituin ajoin. Tämän vuoksi iäkäs asiakas pystyy pitämään alkoholin käyttönsä halutessaan kotihoidon työntekijöiltä salassa.

 

Puheeksi ottamisen taito

iäkkäät ja alkoholi WEB (3)Rajakylän kotihoidossa terveydenhoitajana työskentelevä Heini Honkavuori kertoo, että iäkkäiden kohdalla täytyy olla erityisen varovainen lääkkeiden ja alkoholin sekakäytön suhteen, sillä heidän elimistönsä ei yksinkertaisesti kestä samaa rasitusta kuin nuorempien. Iäkkäillä voi olla lisäksi käytössään sellaisia lääkityksiä, joita nuoremmilla ei ole.

– Mikäli joku kotihoidon työntekijä epäilee jollakin asiakkaalla runsasta alkoholin käyttöä, hän ottaa asian puheeksi aina ensin asiakkaan itsensä kanssa ja sen jälkeen hän keskustelee asiasta kotihoidon sairaanhoitajan, kotisairaanhoidon lääkärin ja tarvittaessa esimiehen kanssa. Kotihoidossa asiakkaalla on itsemääräämisoikeus, mutta asiakkaan luvalla alkoholin käyttö voidaan ottaa puheeksi myös omaisten kanssa, hän kuvailee.

 

Honkavuori lisää, että joskus saattaa käydä niin, että iäkäs on huomaamattaan hiljalleen ottanut tavaksi juoda yhä suurempia määriä, esimerkiksi yksinäisyyden takia. Muita laukaisevia tekijöitä ovat muun muassa leskeksi jääminen, sairaudet, omaisen kuolema ja eläkkeelle jääminen, hän tiivistää.

Terveydenhoitaja Honkavuori kertoo, että kaikki iäkkäät eivät tiedä sitä, kuinka vaarallista alkoholin käyttö yhdessä joidenkin lääkkeiden kanssa voi olla. Tuolloin jo alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista kertominen voi vähentää juomista.

– Iäkkäät yleensä ottavat mielellään tietoa vastaan meiltä, mutta joskus käy niin, että vanhus ei myönnä alkoholin käyttöä lainkaan, eikä hänen omaisensakaan välttämättä halua sitä myöntää. Joskus myös alkoholista puhuminen saattaa olla hyvin vaikeaa iäkkäälle, koska se on hänen nuoruudessaan ollut syntiä ja moraalisesti tuomittava asia. Tämä kuvastaa siis sitä, että meillä on runsaasti erilaisia asiakkaita ja jokaisen kanssa alkoholista puhuminen täytyy tehdä hienovaraisesti mutta asiallisesti. Mikäli iäkästä lähestyy asian kanssa liian tiukasti, hän saattaa pahimmassa tapauksessa lopettaa kotihoidon palvelut kokonaan, hän lisää huolestuneena.

(Jatkuu seuraavalla sivulla…)