Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja piispa Matti Repo saivat Raittiuden Ystävien Vuoden raittiusteko 2014 -tunnustuksen päihteiden käyttöön liittyvistä ajankohtaisista kannanotoistaan.

Mäkisalo-Ropponen (sd.) palkittiin Ei alkoholia Puuhamaahan -kirjoituksestaan 8.6.2014 Karjalainen-lehdessä. Repo sai tunnustuksen kannanotostaan Kirkko rohkaisee raittiiseen elämäntapaan 7.3.2014 seurakuntalainen.fi-uutissivustolla.

”Aikuisten itsekkyys näkyy alkoholikeskustelussa, jossa on unohdettu lapset. Päihdepolitiikan tavoitteena tulisi olla erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen päihteiden aiheuttamilta haitoilta. Paikoissa, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti lapsia varten, esimerkiksi lasten puuhamaat, ei pitäisi olla lainkaan alkoholitarjoilua. Lisäksi alkoholin mielikuvamainontakielto on hyvä asia. Mainosten tarkoitushan on aina vaikuttaa. Lapsiin ja nuoriin mainokset vaikuttavat vielä tehokkaammin kuin aikuisiin. Ranskassa saa alkoholimainoksissa olla vain tuotetietoja, ja se olisi hyvä suuntaus meilläkin”, Merja Mäkisalo-Ropponen toteaa.

”Seurakuntien nuorisotyössä rohkaistaan raittiiseen elämäntapaan, koska näin halutaan ehkäistä päihdeongelmia ennalta. Tiedetään, että ihmiselle kehittyy päihdyttäviin aineisiin kemiallinen riippuvuus. Käytön edetessä ei kyse ole vain tottumuksesta tai oman tahdon alaisesta toiminnasta. Siksi kirkon näkökulmasta raittiuden suosittaminen ei ole vain moraaliopetusta, vaan tähtäämistä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvään niin ruumiillisesti kuin henkisesti. Päihteillä on vaikutusta ihmiseen niin yksilönä kuin osana yhteisöä”, Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo kertoo.

Raittiuden Ystävät ry jakaa Vuoden raittiusteko -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka toiminnallaan edistää merkittävästi raittiutta ja terveitä elämäntapoja. Tunnustus jaetaan tänä vuonna 12. kerran osana vuosittain järjestettävää Raittiusviikkoa (3.–9.11.2014), joka tunnetaan myös Ehkäisevän päihdetyön viikkona. Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa entinen pääministeri Matti Vanhanen (2003), kirjailija Arno Kotro (2006) ja Suomen Lääkäriliitto (2008). Viime vuonna tunnustuksen sai raittiustyönaktiivi Ahti Auno.

Raittiuden Ystävät ry edistää raittiutta ja terveellisiä elämäntapoja. Yhdistyksen työssä keskeinen ja ajankohtainen haaste on alkoholimainonta. Se vaikuttaa erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä edistää alkoholin kulutusta ja näkyvää asemaa maassamme. Monet lastensuojelu- ja kansanterveysjärjestöt kannattavat alkoholimainonnan täyskieltoa tupakkamainonnan tavoin.