Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Terveyden edistämisindeksi eli TEDI:n verkkosivuilla esitellään indeksin tarkastelevan asioita terveyden edistämisen näkökulmasta painottaen muuta kuin ammatillista terveyden edistämistä. Tarkastelussa oleellista on tapahtuneen- tai arvioidun tulevan toiminnan vaikutus terveyteen. Muutokset ilmaistaan pääosin numeraalisella indeksi-luvulla.

Lisätietoja: www.tedi.fi.kotisivukone.com
Jaakko.Nikula (at) kolumbus.fi
p. 050 5622618