Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Ehkäisevän päihdetyön verkoston järjestöt vaativat, että maamme budjettiriihessä tehdään ratkaisuja, jotka vähentävät alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

Alkoholijuomien vero- ja hintapolitiikalla voidaan tutkitusti vaikuttaa väestön alkoholin kulutuksen tasoon. Viime  vuoden kehysriihessä hallitus sopi maltillisista veronkorotuksista, jotka kuitenkin syksyn aikana puolittuivat. Jo kertaalleen päätettyjen korotusten toteuttaminen ensi vuonna on tärkeää sekä talouden tasapainon että hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Alkoholiveron korotusten pelätään johtavan matkustajatuonnin kasvuun Virosta. Viinarallikeskustelussa unohdetaan, että veronkorotuksen hyödyt ovat moninkertaiset matkustajatuonnin kasvuun verrattuna. On myös todettava, että alkoholiverotuotot ovat kasvaneet vuosi vuodelta Viron matkustajatuonnista huolimatta. Veropäätösten ratkaisut näkyvät hyvin selkeästi sekä alkoholinkulutusta että päihdehaittoja seuraavissa tilastoissa. Kun alkoholin hinta Suomessa nousee, sekä kulutus että päihdehaitat vähenevät. Kun hinta laskee, kulutus ja päihdehaitat kasvavat.  
Taloudellinen hyöty yhteiskunnalle saadaan ennen kaikkea pienempinä haittakustannuksina ja vasta toissijaisesti alkoholiverotuottoina. Tämä ei tarkoita, että alkoholiverosta saatava tuotto olisi merkityksetön. Puolittamalla tällä vuodelle suunnitellun veronkorotuksen hallitus samalla päätti luopua noin 60 miljoonan euron verotuotosta.  Tätä ei voida pitää vastuullisena päätöksenä tilanteessa, jossa hallitus joutuu pohtimaan kipeitä leikkauksia talouden tasapainottamiseksi.

Alkoholihaitoista koituvat sosiaali- ja terveyshaitat sekä tuotannon menetykset tulevat Suomelle kalliiksi. Kaikkiaan haitoista syntyy vuosittain 6-7 miljardin euron välittömät ja välilliset kustannukset. Kulut rakentuvat esimerkiksi kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen käytöstä, järjestyksenvalvontaan ja rikollisuuteen liittyvistä kustannuksista, menetetyistä työvuosista ja lähiympäristön hyvinvoinnin heikkenemisestä. On arvioitu, että alkoholiperäisten sairauspoissaolojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin kaksi miljoonaa työpäivää, mikä merkitsee lähes 10 000 henkilötyövuotta joka vuosi. Alkoholiveron tuotto yhteiskunnalle jää runsaaseen miljardiin euroon.

Miksi alkoholiveroa on maltillisesti nostettava?
•  Sääntely, mm. hinnan ja saatavuuden kautta on tehokkain keino vähentää päihdehaittoja. Väitettä tukee laaja kansainvälinen tutkimusnäyttö. Muita keinoja päihdehaittojen vähentämiseen ovat valistus ja kohtaava päihdetyö.
•  Kaikkien suomalaisten alkoholinkäyttöön eli kokonaiskulutukseen vaikuttavat toimet ovat tutkitusti tehokkain keino haittojen vähentämiseen, sillä päihdehaitat kulkevat käsi kädessä kokonaiskulutuksen kanssa.
•  Suomen päihdehaitat ovat kasvaneet systemaattisesti ja ovat nyt vuositasolla 6-7 miljardia euroa. Alkoholiveron tuotto yhteiskunnalle jää runsaaseen miljardiin euroon.
•  Päihdehaitat vaikuttavat kielteisesti paitsi kansanterveyteen, myös Suomen talouteen.