Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Alkoholin takia menetetään tuottavuutta Suomen työpaikoilla vuosittain 584 miljoonan euron arvosta.

– Tämä luku koostuu vain alkoholihaittojen välillisistä kustannuksista, kuten töiden häiriintymisestä, menetetystä työajasta, töiden uudelleenjärjestelyistä, aineellisista kustannuksista ja laatutappioista. Luku ei sisällä niin sanottuja välittömiä kustannuksia, kuten sairauspäivärahoja, sairauden- ja terveydenhoitoa ja niin edelleen, selvitti kauppatieteiden maisteri Vesa Ekroos.

Kokonaisuudessaan maassamme menetetään alkoholin takia vuosittain noin 4–7 miljardia euroa.

Virallisesti alkoholi vie työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain noin 700 työikäistä suomalaista, joka on 6 % työkyvyttömyyseläkeläisistä.

Suomessa työikäisistä miehistä 42 % ja naisista 24 % lukeutuu Tampereen yliopiston mukaan alkoholin riskikäyttäjiin. Se tarkoittaa, että jos he jatkavat juomista samaan malliin, ongelmia on tiedossa. Runsaan alkoholin käytön aiheuttamat haitat alkavat tuntua keskimäärin 38 vuoden iässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin 52 vuoden iässä. Riskikäyttäjistä 80 % pitää itseään kohtuukäyttäjinä.

Lue koko kirjoitus