Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Eduskunta päätti marraskuussa 2013, että alkoholimainonta katoaa julkisilta paikoilta vuoden 2014 alusta. Toteutuva alkoholimainonnan rajoittaminen on kuitenkin riittämätön heille, jotka uskoivat Suomen olleen viimein valmis alkoholin mielikuvamainonnan täyskieltoon.

Keväällä 2012 sosiaali- ja terveysministeriöstä lausuntokierrokselle lähtenyt lakimuutosluonnos esitti täyskieltoa alkoholin mielikuvamainonnalle. Lain luonnosteluvaiheessa syntyi kuitenkin kompromissi, jonka mukaan alkoholia ei saa enää mainostaa julkisilla paikoilla. Sen sijaan se on sallittua jatkossakin yleisötapahtumissa, kuten esimerkiksi urheilutapahtumissa sekä paikoissa, joissa jatkuvasti järjestetään yleisötapahtumia, kuten jäähalleissa.

Alkoholin televisio- ja radiomainontakielto pitenee tunnilla. Aiemmin alkoholia on voinut mainostaa näissä medioissa iltayhdeksän jälkeen aamuseitsemään asti. Uusi laki sallii alkoholin mainostamisen iltakymmenestä aamuseitsemään.

Alkoholimainos on vastedes laiton myös, mikäli siinä käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun taikka kuluttajien tuottamaa tai jakamaa sanallista tai kuvallista sisältöä. Tämän nojalla kielletyksi mainonnaksi voidaan julistaa myös monia sosiaalisessa mediassa tapahtuvia, alkoholin kulutusta edistäviä asioita.

Lue koko kirjoitus