Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Raittiuden Ystävät ry jakaa stipendejä raittiustutkimukseen ja raittiuden julkisuuskuvaan liittyvistä tutkimuksista, opintosuorituksista sekä muista kirjallisista ansioista. Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa – toukokuussa ja joulukuussa.

Stipendin saajan tulee vahvistaa, edistää tai tukea:
· raittiutta käsittelevää tutkimusta
· raittiuden julkisuuskuvaa
· raittiuden tai raittiustyön etenemistä Suomessa tai kansainvälisesti

Stipendi on mahdollista saada esimerkiksi tutkimuksesta, opinnäytetyöstä, tutkielmasta, ainekirjoituksesta, esitelmästä tai muusta opintosuorituksesta, mukaan lukien myös sähköiset suoritteet. Rinnakkainen palkitseminen (toinen stipendi, palkkio tai muu huomionosoitus) ei ole este RY:n stipendin saamiselle. Stipendi ei ole veronalaista tuloa.

Raittiuden Ystävät myöntää korkeintaan yhden stipendin samalle kohteelle (opintosuoritus tmv.). Yksittäinen henkilö voi saada useampia stipendejä eri suoritteille. Raittiuden Ystävillä on oikeus julkaista joko kokonaan tai osittain stipendillä palkittu suorite verkkosivuillaan ja raitis.fi-järjestölehdessään.

Muista stipendeihin liittyvistä käytännöistä tiedotetaan hakijoille erikseen.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset suosituksineen toimitetaan Raittiuden Ystävien hallitukselle osoitteella

Raittiuden Ystävät ry
ry(at)raitis.fi
Annankatu 29 A 9                                                 
00100 Helsinki                                                                                                                                                 

Lisätietoja:
Marko Kailasmaa
p. 040 455 4356
marko.kailasmaa(at)raitis.fi