Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Tätä on odotettu. Alkoholimainonnan rajoitukset ovat vihdoin kiristymässä erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi. Valtion hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän huhtikuussa tekemä esitys kieltää alkoholimainonnan yleisillä paikoilla, kuten esimerkiksi bussipysäkeillä, liikennevälineissä ja mainostauluilla kaupunkien keskustoissa. Esityksen mukaan kiellettyä olisi myös alkoholimainonta, jossa käytetään kuluttajien osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun.

Muutos on merkittävä ja suuntaa näyttävä askel. Kansanedustajillamme on nyt hyvä tilaisuus vahvistaa huolenpitoaan maamme lapsista ja nuorista. Vastuullisuutta olisi kieltää alkoholin mielikuvamainonta ja alkoholin mainostaminen myös yleisötilaisuuksissa, kuten esimerkiksi urheilutapahtumissa ja konserteissa. Kaikkiaan alkoholimainonnan rajoitukset tukevat paitsi vanhempien ja perheiden myös asuinyhteisöjen, koulujen, nuorisotyön sekä muun terveys- ja hyvinvointialan kasvatustyötä. Raittiit ympäristöt ja esikuvat antavat tulevaisuuden päättäjille parhaat eväät terveellisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Nuorten hyvinvointia edistää myös Kännikapina-toimintamme. Tämän vuoden alkupuolella toteutetun kolmen kuukauden raittiushaasteen myötä moni sitoutui päihdevapaaseen elämään, jossa toivottavasti saa jatkossa laskea kuukausien sijaan raittiita vuosia ja vuosikymmeniä. Nuorten ja uutta sukupolvea kasvattavien nuorten aikuisten esimerkki on tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeä.

Nuorten raittiiseen elämään rohkaisee myös Selvin päin kesään -kampanja, joka innostaa nuoria päihteettömään kesäloman juhlintaan ja kesän viettämiseen, mutta se haastaa myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset tukemaan ja rohkaisemaan nuoria raittiiseen elämään. Aikuisten vastuulla on rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta. Kiitokset mukaantulosta 23 kampanjakumppanille.

Helsingin Seurahuoneella eli nykyisellä kaupungintalolla pidettiin 27.8.1853 kansalaiskokous, josta sai alkunsa suomalainen järjestäytynyt raittiustyö ja Raittiuden Ystävien historia. Järjestömme 160-vuotisjuhlaa vietettiin edustajakokouksen yhteydessä 8.6. Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Syytä juhlaan on kautta maan, sillä jäsenyhdistystemme merkkipäiviä vietetään eri puolilla Suomea.

Hyvää kesän juhlaa kaikille – Selvin päin, totta kai!

Marko Kailasmaa
toiminnanjohtaja
Raittiuden Ystävät ry