Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Kesällä juhlitaan monin tavoin. Hauskanpito päihtyneenä johtaa kuitenkin usein ikäviin seurauksiin, kuten tapaturmiin ja väkivaltaan. Yhdettätoista kertaa järjestettävä Selvin päin kesään -kampanja muistuttaa päihteiden käytön riskeistä ja rohkaisee nuoria päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen.

Selvin päin kesään -kampanja haastaa myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden puolesta. Vanhempien tulee osata ennakoida ja pohtia oman perheensä pelisääntöjä juhlienkin keskellä. Aikuisten vastuulla on rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta.

Kampanjassa ovat tänä vuonna mukana: Raittiuden Ystävät ry, A-Kiltojen Liitto, Ehyt ry, EKSOTE /raittiustoimi, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin NMKY, Irti Huumeista ry, Koulutus Elämään säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Nyyti ry, PTK – poikien ja tyttöjen keskus, Sininuorisoliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, THL Alkoholiohjelma

Kampanjan uudistetut verkkosivut: www.selvinpainkesaan.fi / www.nyktersolklart.fi
www.facebook.com/selvinpainkesaan

Lisätietoja: Marko Kailasmaa, p. 040 455 4356