Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Ehkäisevän päihdetyön Ehkäpä- verkosto järjesti vapun kynnyksellä 29.4 tempauksen Helsingin rautatientorilla. Tempauksessa ihmisiltä tiedusteltiin mielipidettä alkoholimainontaan. Kysymykseen vastasi 87 ihmistä, joista suurin osa, 57 vastaajaa (65 %), oli sitä mieltä, että ulkomainonta pitäisi kieltää kaupungin omistamilla mainospaikoilla, esimerkiksi bussi- ja ratikkapysäkeillä. Mainontakieltoa perusteltiin mm seuraaviin kommentein:

 

Mielipidettä alkoholin välittämisestä alaikäiselle tiedusteltiin 92 ihmiseltä. Heistä suurin osa 86 (93 %) oli sitä mieltä, että alkoholin välittämiseen nuorille tulisi puuttua tehokkaammin. Keinoiksi ehdotettiin mm. rangaistusten koventamista, poliisin toiminnan tehostamista ja resurssien lisäämistä sekä alkoholin saatavuuden rajoittamista.

Vapputunnelman tuojaa tiedusteltiin 184 ihmiseltä. Vastaajista suuri osa, 89 ihmistä (48 %) oli sitä mieltä, että vapputunnelman tuo perhe ja ystävät. Myös tippaleipää ja simaa pidettiin tehokkaina vappufiiliksen luojina. Vain 10 vastaajaa (5 %) oli sitä mieltä, että skumppa ja muut alkoholijuomat tuovat parhaiten vappufiilistä.

Lisätietoja: Paula Mattila, Klaari -koordinaattori / Läntinen alue, puh. 09-310 24133, gsm. 050 377 3476

 

Ehkäpä – verkostossa on mukana Etelä-Suomen alueella toimivia ehkäisevää päihdetyötä tekeviä järjestöjä sekä kunnallisia ehkäisevän päihdetyön toimijoita. Verkoston tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää ehkäisevän päihdetyön toimintamahdollisuuksia.

www.ehkapa.fi