Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Uusi verkkopalvelu lasten parissa työskenteleville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uuden valtakunnallisen verkkopalvelun Kasvun kumppanit www.thl.fi/kasvunkumppanit. Kasvun kumppanit kokoaa yhteen ja tarjoaa tiivistetysti THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa. Verkkopalvelu on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi se tarjoaa tukea kuntien sosiaali-, terveys- ja opetustoimen päättäjille.
Kasvun kumppanit -verkkopalvelu julkaistiin ministeri Paula Risikon Mitä kasteesta on kasvamassa? -seminaarissa. Seminaarin voi katsoa tallenteena Kasvun kumppanit -verkkopalvelussa.

Tukemaan työntekijän arkea
Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa käytännön malleja ja työmenetelmiä työn kehittämiseen ammattilaisille sekä tutkimustuloksia, tilastoja ja lakitietoa päättäjille. Tieto tarjotaan verkossa muodossa, joka tukee työntekijän arkea. Tavoitteena on edistää monialaista, osallistavaa, yhteisöllistä ja dialogista  toimintatapaa. Verkkopalvelu korostaa lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelujen tärkeyttä.

Uuden verkkopalvelun tavoitteena on auttaa henkilöstöä ja kuntia parantamaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laatua. Vahvoina arvoina taustalla ovat lapsen ja perheen hyvinvointi, ennaltaehkäisevä työ, palvelujen tasa-arvoisuus sekä jatkuvuus siirtymävaiheissa.

Sivuston taustalla ovat paljon käytetyt verkkopalvelut varttua.fi sekä neuvolakeskus.fi, jotka sulautuvat osaksi uutta verkkopalvelua. Ne täydentyvät oppilas- ja opiskelijahuollolla, jolloin kaikki ikäryhmät tulevat verkkopalvelun piiriin.

Kasvun kumppanit -verkkopalvelun sisältöä kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa ja sisältöä täydennetään suunnitelmallisesti yhdessä käyttäjien kanssa.

www.thl.fi/kasvunkumppanit

Lisätietoja:

Hanna Harju
päätoimittaja
puh. 020 610 7158
etunimi.sukunimi@thl.fi