Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Vuoden raittiusteko -tunnustus on annettu erikoissuunnittelija Markku Soikkelille hänen panoksestaan asiantuntevana vaikuttajana Alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneessä työryhmässä. Soikkeli oli STM:n työryhmän pysyvä asiantuntija. Hän kokosi työryhmän käyttöön kattavan tieteellisen tiedon, jonka mukaan alkoholin mainonnalle altistuminen aikaistaa ja lisää alaikäisten alkoholinkäyttöä. Tutkimusnäytön perusteella työryhmän looginen johtopäätös olisi ollut alkoholin mainonnan rajaaminen niin, että nuoret altistuisivat nykyistä vähemmän alkoholimainonnalle.
Työryhmän kesäkuussa antamat ehdotukset sivuuttavat kokonaan sille esitetyn tutkimusnäytön. Työryhmän aikuiset päättäjät eivät pystyneet antamaan lainsäätäjille konkreettista ehdotusta lasten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi. Asian ratkaisi äänestyksessä työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari. Työryhmän muistioon jätettiin neljä eriävää mielipidettä. Merkittävää on, että esim. STM:n oma edustaja olisi halunnut rajata alkoholin mainonnan yksilöidysti tuotetietoihin.

Erikoissuunnittelija Markku Soikkeli on asiantuntemuksellaan osallistunut keskusteluun, ilmaisten huolensa alkoholiteollisuuden ja sen kumppanien vaikutusvallan kasvusta. Soikkeli on toiveikas että tämä suuren merkityksen saanut kysymys alkoholimainonnasta ratkeaa kansanvaltaisessa päätöksenteossa, lopulta kuten oikein on.

Soikkeli viittaa kansalaismielipiteeseen, joka käy ilmi Suomalaisten alkoholiasenteet 2010 – selvityksestä: kansalaisten mielestä Suomessa käytetään liikaa alkoholia ja suhtaudutaan liian vapaasti humalajuomiseen. Suomalaiset toivovat tiukempia alkoholipoliittisia toimia, suurin osa kansalaisista haluaisi muun muassa kieltää alkoholin mielikuvamainonnan.

Vaikka valtiosihteeri
toimii muodollisesti aina ministerin apuna ja edustajana, ei ministeri Risikkoa sido työryhmän kanta. Ministeri Risikko on kuullut kansalaismielipiteen ja hän on puhunut mainonnan rajoittamisesta. Hän voi valmistella alkoholin mielikuvamainonnan lopettavan hallituksen esityksen. Ministerin toimenpiteet asiassa kuitenkin vielä puuttuvat. Pallo on nyt eduskunnalla. Käsittelyssä on nimittäin toinen hallituksen esitys alkoholilain muuttamiseksi (HE 217/2010 vp). Muutoksen kohteena on myös alkoholilain pykälä mainonnan sääntelystä. Tässä yhteydessä eduskunnalla olisi mahdollisuus täydentää hallituksen esitystä ja lisätä siihen alkoholin mielikuvamainonnan kieltävä sisältö. Tällöin eduskunnan enemmistön tahto toteutuisi, kuten se on kirjattu kansanedustaja Inkeri Kerolan ym. lakialoitteeseen (LA 51/2010 vp). Kyse on nyt siitä, onko eduskunnassa poliittista tahtoa tämän pallon potkimiseen?

Meneillään olevalla valtakunnallisella ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla eri kansanterveysjärjestöt toimivat päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Järjestöt mm. keräävät nimiä adressiin alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi.
Raittiuden Ystävät ry jakaa vuosittaisella teemaviikolla Vuoden raittiusteko – tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt raittiutta ja terveitä elämäntapoja. Raittiustekotunnustus jaetaan nyt kahdeksannen kerran.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tom Anthoni, puh. 040 773 9706
Raittiuden Ystävät ry