Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Terveyden edistämisen keskus (Tekry) on avannut adressin mielikuvamainonnan kieltämisen puolesta osoitteessa http://www.adressit.com/mielikuvamainonta

Tekry kehottaa Alkoholiohjelman kumppaneita allekirjoittamaan adressin ja levittämään siitä tietoa verkostoissa.

Käykääpä allekirjoittamassa!