Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Julistekampanja lasten ja nuorten energiajuomien liikakäytön haitoista

Lasten ja nuorten energiajuomien liikakäytön haittavaikutuksista tiedottava julistekampanja käynnistyi 12.10. Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kouluissa, liikuntapaikoissa ja nuorisotiloilla. Julistesarjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke Harppi, Nuorten palvelupiste Nuppi sekä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven nuorisotoimet.

Mistä idea kampanjaan syntyi, Harppi-hankkeen projektikoordinaattori Piia Lievetmursu?
Ajatus kampanjasta syntyi opettajien, vanhempien ja nuoriso-ohjaajien huolestuttua nuorten runsaasta energiajuomien käytöstä. Kampanjaa lähdettiin kehittämään haittavaikutuksista tiedottamiseksi. Tietoa lasten ja nuorten energiajuomien käytöstä oli vaikea löytää, joten projekti käynnistyi kyselytutkimuksella. Riihimäen seudulla tehtyyn kyselyyn vastasi 1594 9-17-vuotiasta lasta ja nuorta. Kyselyn pohjalta nostettiin esiin kolme energiajuomien käyttöön liittyvää seikkaa, joita haluttiin kampanjassa painottaa.

Miten energiajuomien haitat olivat tulleet ilmi kouluissa ja nuorisotiloilla?
Aikuiset huolestuivat nuorten runsaasta energiajuomien käytöstä – juomisesta on tullut arkipäiväinen ja sosiaalinen tapa, jota harrastetaan tölkit kädessä ringissä seisoskellen.
Lisäksi yleinen levottomuus ja unihäiriöt ovat opettajien mukaan lisääntyneet varsinkin yläasteella.

Mitä tavoitteita kampanjalla on?
Päätavoitteena on herättää lapset ja nuoret itse pohtimaan asiaa ja yhdistämään mahdolliset fyysiset oireensa energiajuomien käyttöön. Vanhempien olisi myös syytä pohtia kannattaako lapsille ostaa energiajuomia. Muiden sosiaali- ja terveysalan tahojen toivotaan havahtuvan ja tarttuvan aiheeseen.

Millaista palautetta kampanja on saanut?
Tehdyn kyselyn tuloksia on esitelty koulujen vanhempainilloissa. Monet ovat ihmetelleet, miksi asia on pienen organisaation harteilla, vaikka asiaan olisi tarpeen puuttua valtakunnallisella tasolla. Vanhempainilloissa valtaosa päihdevalistukseen varatusta ajasta kuluu nykyään energiajuomista keskusteluun, sillä niiden käyttö koetaan asiana, johon pitäisi pystyä puuttumaan. Nuorten palautetta kampanjasta ei ole vielä saatu, sillä se on käynnistynyt vasta hiljattain.

Julisteiden kuvituksesta ja suunnittelusta vastaa projektikoordinaattori Piia Lievetmursu.
Lisätietoja: http://lisa.hyrinet.fi/~harppi/index.html

Piia Lievetmursun suunnittelemat julisteet ovat ladattavissa Harppi-hankkeen sivuilta
http://lisa.hyrinet.fi/~harppi/energiajuomakamppis.html

Teksti: Eeva Kolttola