Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Päihteettömien päättäjäisten puolesta

Selvin päin kesään -kampanja haastaa jälleen vanhemmat ja nuorten parissa toimivat aikuiset tarjoamaan nuorille turvallisia vaihtoehtoja juhlimiseen erityisesti koulujen päättymisen iltana.

Aikuisten muistettava vastuunsa
Alkoholi vaarantaa ja hidastaa nuoren kehitystä ja kasvua. Kun päihtymisen ja sen tuoman mielihyvän tavoittelu nousevat nuoren elämän keskiöön, tunne-elämän kehitys jää kesken. Pitkäjänteinen vastuunotto jää oppimatta ja syrjäytymisriski kasvaa.

Suomessa alkoholin myyminen, hankkiminen tai välittäminen alaikäiselle on lailla kielletty. Laki suojaa kuitenkin nuoria alkoholihaitoilta vain, jos aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä itse.

Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle antaa käsityksen, että alaikäisten alkoholinkäyttö on aikuisten mielestä hyväksyttävää. Aikuiset voivat omalla toiminnallaan ja esimerkillään estää alaikäisten alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja ja edistää nuorten hyvää tulevaisuutta.

Selvästi hyvää kesää!

toivottavat kampanjatoimijat:

Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, Kran rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto.

Lisätietoja kampanjasta:

www.selvinpainkesaan.fi, www.nyktersolklart.fi

Marko Kailasmaa, toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry, marko.kailasmaa(a)raitis.fi, 040 455 4556