Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Järjestöjen viesti kansanedustajille alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi – kyseessä lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa etu

 

Kymmenen järjestöä allekirjoitti vetoomuksen kansanedustajille alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi. Järjestöt kannattavat alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä toimivalla tavalla sekä alkoholin tv- ja radiomainonnan kieltämistä kokonaan. Järjestöt kannustivat eduskuntaa keskustelemaan myös ulkomainonnan kieltämisestä, koska ulkomainonnalle lapset ja nuoret altistuvat koti-, koulu- ja vapaa-ajan ympäristöissä liikkuessaan eivätkä voi tähän itse valinnoillaan vaikuttaa.

Alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen suojelee lapsia ja nuoria, koska alkoholimainonta lisää erityisesti nuorten alkoholinkulutusta. Alkoholimainokset muokkaavat lasten ja nuorten asenteita alkoholinkäytölle myönteisiksi, lisäävät todennäköisyyttä aloittaa alkoholinkäyttö nuorempana ja juoda runsaammin.

Yleinen mielipide puoltaa järjestöjen näkemystä mainonnan rajoittamisesta: yli puolet suomalaisista kannattaa alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä (Suomalaisten alkoholiasenteet 2008).

Mainonnan salliminen nykyisessä muodossaan ajaa ainoastaan alkoholiteollisuuden ja muiden alkoholin myynnistä mahdollisesti riippuvaisten alojen etua.

Elämäntapaliitto
Elämäni Sankari ry
Helsingin NMKY
Irti Huumeista ry
Koulutus Elämään -säätiö
Lappeenrannan raittiustoimisto
Nuorisokasvatussäätiö
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Raittiuden Ystävät ry ja Kännikapina
Suomen Vanhempainliitto

Alkoholijuomien mainontaa rajoitetaan lainsäädännöllä käytännöllisesti katsoen kaikissa EU-maissa. EU:n tai Suomen lainsäädäntö eivät aseta esteitä mielikuvamainonnan tehokkaalle kieltämiselle. Tehokkaita säännöksiä on käytössä esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa.

Järjestöt tiedottivat viestissään, että ne tulevat seuraamaan tiiviisti millaisia kannanottoja kansanedustajilla on mielikuvamainonta-asiaan. Järjestöt myös kertoivat tiedottavansa näistä kannanotoista äänestäjille ja lehdistölle. Äänestäjillä. on oikeus tietää, millaisia asioita edustajat ajavat eduskuntakaudellaan. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti ennen eduskuntavaaleja. Kansanedustajien toiminnan seuraamisella järjestöt haluavat omalta osaltaan tehdä politiikkaa läpinäkyvämmäksi ja kertoa mitä kansanedustajat tekevät alkoholiongelmien ratkaisemisen eteen.

Alkoholihaittojen vähentämiseen sekä lasten ja nuorten suojelemiseen tarvitaan nyt paljon työtä ja viisaita päätöksiä. Vastuu on suuri ja se on meillä kaikilla aikuisilla.

 


Lisätietoja: Anki Pulliainen, projektipäällikkö, Raittiuden Ystävät ry,
044 026 6358, anki.pulliainen(a)raitis.fi