Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Alkoholin markkinointi lisää nuorten alkoholin kulutusta. Eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat yhdistäneet voimansa taistelussa alkoholin haittoja vastaan perustamalla alkoholin markkinointia seuraavan keskuksen, EUCAM:n. Keskus tarjoaa muille kansalaisjärjestöille ja poliitikoille tietoa alkoholimarkkinoinnin haitoista sekä alkoholi- ja mainosteollisuuden toimista.

 

EUCAM seuraa alkoholiteollisuuden markkinointitoimia

Uusi keskus tukee alkoholimarkkinoinnin vaikutusten tutkimusta ja alkoholimainonnan seurantaa. Lisäksi se välittää tietoa säännöksistä ja kirjaa teollisuuden markkinointitoiminnan trendejä. Huhtikuussa EUCAM julkaisi kolme trendiraporttia:

1. Ensimmäinen trendiraportti “Naiset – uusi markkinoinnin kohde” selvittää, että alkoholia on aiemmin markkinoitu ainoastaan miehille, mutta nykyään naisia käytetään mainonnassa korostamaan, että hekin voivat nauttia tuotetta.

2. Energiajuomien ja alkoholin sekoitukset on erittäin suosittuja erityisesti nuorten keskuudessa. Alkoholiteollisuus käyttää hyväkseen tätä kysyntää tuomalla markkinoille valmiita juomasekoituksia. Näiden uusien juomien lanseeraukseen käytetään innovatiivisia “tarttuvan markkinoinnin” käytäntöjä. Esimerkkejä uusista alkoholipitoisista energiajuomista ja niiden markkinointitavoista on kuvattu toisessa trendiraportissa “Vahvistavat viinat: alkoholipitoiset energiajuomat”.

3. Alkoholin käytön negatiivisia vaikutuksia tuodaan esiin mediassa yhä enemmän. Alkoholiin liittyvät ongelmat tiedostetaan yhä paremmin. Vastareaktiona tälle alkoholiteollisuus yrittää aktiivisesti rakentaa imagoa vastuullisesta tuotteesta, joka sopii terveelliseen elämäntyyliin ja on linjassa ympäristön parannuksen kanssa. Joistain tämän alkoholin uuden yhteiskunnallisen roolin ja sen yksipuolisen näkökulman vaaroista keskustellaan kolmannessa trendiraportissa “Alkoholin vihreä ja terveellinen imago”.

Sähköiset englanninkieliset versiot näistä raporteista löytyvät osoitteesta http://www.stap.nl/eucam/home/trends_in_alcohol_marketing.html

Painettuja neliväriraportteja voi tilata osoitteesta eucam@eucam.info kymmenen euron hintaan.

Uudet websivut ja uutiskirje

EUCAM on avannut websivuston http://www.eucam.info/, jolta löytyvät selostukset uusimmista tieteellisistä tutkimuksista sekä lisäksi tietoa alkoholimarkkinoinnin kansallisista säädöksistä, trendeistä ja asiaa koskevia uutisia. Websivuston lisäksi EUCAM julkaisee uutiskirjettä, joka raportoi alkoholin markkinoinnista Euroopassa.